Karikatūra ir šaržas

Karikatūra ir šaržas

Karikatūra

Karikatūrà [it. caricatura < caricare — perkrauti, iškreipti]:
1. grafikos žanras; satyrinis arba humoristinis piešinys, išjuokiantis arba pašiepiantis visuomeninio gyvenimo neigiamybes, žmogaus ydas;
2. juokingas kieno nors panašumas, originalo mėgdžiojimas; sekimas, iškraipantis originalą.

Šaržas

Šaržas [pranc. charge charger –  iškreipti] – karikatūros rūšis – satyrinis arba humoristinis žmogaus portretas.

Kuo skiriasi karikatūra nuo šaržo?

Skirtingai, nei visoje eilėje užsienio šalių, lietuvių kalboje karikatūra ir šaržas tai nėra viena ir tas pats.

Pagrindinis skirtumas tarp karikatūros ir šaržo yra tai, kad šaržas dažniausiai yra „iškreiptas” egzistuojančio (ar egzistavusio kadaise) žmogaus portretas, o karikatūra – tai linksmas (nors ne visada, – gali būti ir liūdnas) piešinys, kuriame nebūtinai turi būti pavaizduotas žmogus.

Anksčiau ribos tarp karikatūros ir šaržo buvo aiškios. Tačiau pastaruoju metu vis sunkiau suprasti, kuris piešinys yra karikatūra, kuris šaržas, o kuris apskritai viso labo tik straipsnio ar knygos iliustracija. Pabandykime išsiaiškinti skirtumus.

Dailininkas piešia žinomo visuomenės veikėjo (tarkim politiko) humoristinį portretą. Jeigu piešinyje bus pavaizduota tik piešiamojo veido bruožai (iškraipyti veido bruožai) ir daugiau nieko, tai toks piešinys tebus šaržas (draugiškas šaržas). Tačiau jeigu dailininkas piešiamą humoristinį veikėjo portretą įkomponuos į konkrečią situaciją, siužetą, išjuoks ar pašieps to žmogaus ydas, ar netinkamus jo poelgius, tada piešinys bus ne tik šaržas, bet ir karikatūra. Jeigu piešiamas žmogus politikas – tai bus politinė karikatūra, jei visuomenės veikėjas, klerkas, tarnautojas ar funkcionierius – socialinė karikatūra, buitinė ir pan.

Karikatūros ir šaržo sąvokos užsienio kalbose dažniausiai apibrėžiamos vienu ir tuo pačiu žodžiu „karikatūra”. Pvz.: angliškai – caricature, rusiškai – карикатура  (nors rusų kalboje, kaip ir lietuvių, taip pat yra atskiras žodis „šaržas” – шарж).

Pastaba:
Pastaruoju metu tarptautiniu mastu žodžio caricature vartojamas siejamas tik su šaržais ir utriruotais portretais, o lietuviškas žodis karikatūra anglakalbiame pasaulyje aprašomas kitu žodžiu — cartoon (kuris anglų kalba dar tolygu — animacinis filmas).

* * *

Šarūnas Facebook