Gebėjimas prisiminti

#003 Parabolė: Gebėjimas prisiminti

Pagyvenęs išminčius brido per sniegu nuklotą lauką, kai staiga pamatė raudančią senyvo amžiaus moterį.

— Kodėl jūs verkiate? — paklausė jis.

— Todėl, kad aš galvoju apie savo gyvenimą, jaunystę, grožį, kurį mačiau veidrodyje ir vyriškį, kurį aš mylėjau. Dievas yra žiaurus, kad suteikė gebėjimą prisiminti. Jis žinojo, kad prisiminusi savo gyvenimo pavasarį aš apsiverksiu.

Išminčius stovėjo apsnigtame lauke ir sutelkęs dėmesį į vieną tašką, mąstė. Netikėtai moteris nustojo verkti:

— Ką jūs ten matote? — paklausė ji.

— Rožių lauką, — atsakė išminčius. — Viešpats buvo dosnus ir gailestingas man, kai jis suteikė man gebėjimą prisiminti. Jis žinojo, kad žiemos metą aš visada galėsiu prisiminti pavasarį ir nusišypsoti.

Bodeno ežeras, Mainau sala („Gėlių sala“) Vokietija.

* * *

Šarūnas Facebook


Kas kuo turtingas

#002 Parabolė: Kas kuo turtingas

Kartą Mesijo kelyje pasitaikė gyvenvietė, kurią jis turėjo kirsti. Tuo metu ten susirinko didžiulė minia nepatenkintų žmonių, kurie, apsupę jį ratu, ėmė koneveikti ir įžeidinėti jį. Mesijas stovėjo ir šypsojosi. Vienas žmogus, kuris stebėjo, kas vyksta, priėjo prie Mesijo ir pasiteiravo, kodėl šis šypsosi, kai įtūžusi minia jį taip plūsta. Mesijas atsakė: „Kiekvienas dalinasi tuo, ką turi sukaupęs“.

Iliustracija poezijos knygai „Čia vienatvė žiemos“ ( 2014 m. )

* * *

Šarūnas Facebook


Parabolė

Parabolė

Matematikoje tai — atvira kreivė.

Literatūroje: parãbol‖ė [gr. parabolē]:
2. lit. vaizdavimo būdas ir lit. žanras — pamokomosios etinės idėjos reiškimas palyginimu, alegorija ir šiuo vaizdavimo būdu pagrįstas nedidelis didaktinis pasakojimas arba dramos kūrinys; ~ėmis daugiausia vadinami sen. Rytų literatūrų kūriniai.

* * *

Šarūnas Facebook


Baltas ir juodas vilkai

#001 Indėniška parabolė

Garbaus amžiaus senelis bando paaiškinti savo anūkui, kas yra gyvenimas:

Senolis:

– Gyvenimas, tai, tarsi dviejų vilkų tarpusavio nuolatinė kova tavyje. Vienas vilkas atstovauja baimę, neapykantą, blogį, priešiškumą. Kitas vilkas simbolizuoja meilę, pagarbą, gerumą, džiaugsmą.

Anūkas:

– O kuris vilkas galiausiai laimi?

Senolis:

– Tas, kurį tu maitini…

* * *

Šarūnas Facebook