Įžanga

Erichas Marija Remarkas – Juodasis obeliskas / Įžanga.

„Nepriekaištaukite, kad šįsyk prabylu apie senus laikus. Pasaulis vėl nutviekstas blandžios Apokalipsės šviesos, kraujo tvaikas ir nesenų griuvėsių dulkės dar neišsisklaidė, o laboratorijos ir fabrikai vėl pluša visu galingumu, taikos išsaugojimo vardan Continue reading »