Heteroįtaiga

Žiniasklaida. Karikatūros fragmentas / Mass Media. A fragment of the caricature.

Paimkite laikraštį arba įsijunkite televizijos, radijo naujienas, ar pasklaidykite informaciją internete. Kiekvieną dieną galima išgirsti ir rasti begalę istorijų, kurios gali pasėti beprasmiškumo, baimės, nerimo, susirūpinimo ir gresiančios katastrofos, pražūties sėklas. Jeigu nesipriešinti ir viską imti į širdį, dėl šių baime persunktų minčių galima net prarasti norą gyventi. Ta­čiau kai tik suvokiama, kad nereikia jų priimti, atsivers ir prašviesės protas, atsiras daugybė galimybių. Neutrali­zuoti šias destruktyvios invazijos mintis galima/būtina sustiprinant savo savitaiga, nukreipus ją konstruktyvia linkme. Continue reading »