Karys-provokatorius

#027 Japoniška parabolė: Karys-provokatorius

Gyveno kartą senas išmintingas samurajus. Jis turėjo grupę mokinių, kuriuos mokė išminties paslapčių ir kovos menų amato.

Vieną dieną užsiėmimų metu pas jį atėjo jaunas karys, kuris garsėjo nepagarbiu elgesiu ir žiaurumu. Jo mėgstamiausia taktika buvo provokacija: jis įžeisdavo priešininką, tas prarasdavo savitvardą, priimdavo iššūkį, tačiau išvestas iš pusiausvyros padarydavo vieną klaidą po kitos, o todėl ir pralaimėdavo kovą.

Taip nutiko ir šį kartą: karys pažėrė įžeidimų tiradą ir ėmė stebėti samurajaus reakciją. Bet šis lyg niekur nieko toliau ramiai sau tęsė užsiėmimą. Šitai pasikartojo keletą kartų. Kai samurajus nesureagavo ir trečią kartą, karys pasišalino.

Mokiniai susidomėję įdėmiai stebėjo šį procesą. Po to, kai karys pasišalino, vienas iš jų negalėjo atsispirti nepaklausęs:

— Mokytojau, kodėl jūs kentėte tuos užgauliojimus? Reikėjo iškviesti jį į kovą!

Išmintingas samurajus atsakė:

— Kai jums kažkas nori įteikti dovaną, o jūs jos nepriimate, kam tuomet ji priklauso?

— Dovanos savininkui, — atsakė mokiniai.

— Tas pats pasakytina ir apie pavydą, neapykantą bei įžeidimus. Kol jūs jų nepriimate, jie priklauso tiems, kurie juos atnešė.

* * *

Šarūnas Facebook

Saldi druska

#026 Parabolė: Saldi druska

Nusibodo druskai būti sūria. Pagalvojo: „Ir kuo gi aš prastesnė už cukrų? Jis baltas ir aš balta, jis birus ir aš biri. Tik jį visi myli, net bučkina, kai geria pasaldintą arbatą, o manęs tarsi ir nepastebi!“ Ir nusprendė ji tapti saldžia.

Pasakyta — padaryta. O koks jovalas užvirė vakarienės metu! Tai gali tinkamai įvertinti tik tie, kurie nors kartą gyvenime ragavo saldžius barščius ir cukrumi apibarstytą minkštai virtą kiaušinį.

Viskas pasibaigė tuo, kad netinkamą druską išmetė į šiukšlyną ir pakeitė ją nauja, kuri jau niekada nebandė tapti saldžia.

Saldi druska // Sweet salt

Saldi druska // www.sarunas.com/blog // Sweet salt.

* * *

Šarūnas Facebook

Trys broliai ir Laimė

#025 Parabolė: Trys broliai ir Laimė

Kartą trys broliai aptiko Laimę, įkalintą duobėje.
Vienas iš brolių priėjo prie duobės krašto ir paprašė Laimės pinigų. Laimė apipylė jį pinigais ir jis, kupinas laimės, pasišalino.
Kitas brolis paprašė gražios moters. Jis iškart ją gavo ir nukūrė su ja negalėdamas atsidžiaugti iš laimės.
Trečiasis brolis pasilenkė virš duobės:
— Koks tavo noras? — pasiteiravo Laimė.
— O tu ko nori? — jos paklausė trečias brolis.
— Ištrauk mane iš šitos duobės, — paprašė Laimė.

Brolis ištiesė jai ranką, ištraukė Laimę iš duobės, apsisuko ir pasišalino. O Laimė nusekė jam iš paskos.

* * *

Šarūnas Facebook

Trys draugai

#024 Parabolė: Trys draugai

Miške gyveno vilkų gauja, kurios vadas buvo jau labai senas. Kai atėjo metas gaujai eiti į medžioklę, vadas pasakė, kad jis nepajėgus vesti gaujos. Tuomet jaunas, stiprus vilkas priėjo prie vado ir paprašė leisti jam vesti gaują į medžioklę. Senas vilkas sutiko ir pulkas patraukė ieškoti maisto. Praslinkus parai gauja sėkmingai sugrįžo iš medžioklės su grobiu. Jaunasis vilkas papasakojo vadui, kaip jie užpuolė septynis medžiotojus ir be vargo visus juos sudraskė. Po kurio laiko atėjo metas gaujai vėl eiti į medžioklę ir jaunasis vilkas pakartotinai ėmėsi lyderio vaidmens. Tačiau šį kartą gauja labai ilgai negrįžo. Staiga senas vilkas tolumoje išvydo vos paeinantį ir kraujais pasruvusį jaunąjį lyderį vilką. Jis papasakojo vadui, kad gauja užpuolė tris žmones, ir kad tik jis vienas po kautynių išliko gyvas. Senas vilkas nustebęs paklausė:

— Bet ankstesnės medžioklės metu gauja juk sudraskė net septynis ginkluotus medžiotojus ir visi vilkai sugrįžo gyvi bei sveiki ir dar su grobiu?

Jaunasis vilkas atsakė:

— Ankstesnį kartą buvo tik septyni paprasti medžiotojai, o šį kartą mums teko susigrumti su trimis geriausiais draugais.

* * *

Šarūnas Facebook