Parabolė apie UFO

#045 Parabolė: Parabolė apie UFO

Žemėje žmogaus pasiteiravo:

— Kur tavo tėvynė?

— Mano tėvynė yra Kipro sala, — atsakė vyriškis ir atvertęs atlasą parodė, kur tai yra.

To paties paklausė kito.

— Mano tėvynė yra Prancūzija, — atsakė kitas.

— O kur tavo gimtinė? — paklausė trečiojo.

— Indijoje, — atsakė šis.

Susodino juos visus drauge į raketą ir išsiuntė į Visatos pakraštį. O ten, tarp žvaigždžių ir planetų gausos, prie keliautojų priskrido nežemiškos būtybės ir paklausė:

— Kur jūsų tėvynė?

— Štai kur ji, — atsakė žmonės ir ištiesė nežemiškoms būtybėms gaublį.

* * *

Šarūnas Facebook

Lakoniškumas ir kišmišas

#044 Parabolė: Lakoniškumas ir kišmišas

Kartą vienas žmogelis valgė kišmišą. Prie jo priėjęs draugas paklausė:

— Ką tu valgai?

— Ne… — nukirto vyriškis.

— Kaip tai „ne“? Kas tai per atsakymas?

— Aš kalbu trumpai.

— Kaip tai „trumpai“?

— Tu manęs klausi, ką aš valgau. Jeigu aš pasakysiu „kišmišą“, tu paprašysi: „Duok ir man“. Aš atsakysiu: „Ne“. Todėl aš iš anksto ir sakau trumpai: „Ne…“.

* * *

Šarūnas Facebook

Apgauta Širdis

#043 Parabolė: Apgauta Širdis

Kartą pas vienišą Širdį pasibeldė svečias.

— Aš tave myliu! — pareiškė jis.

Nusprendusi, kad tai ir yra ilgai laukta Meilė, Širdis mielai įsileido svečią. Tačiau, deja, tai pasirodė esantis Savanaudėliškumas. Tada Širdis išvijo jį ir užtrenkė paskui jį duris. Bet po kurio laiko vėl pasigirdo beldimas į duris.

— Tuk-tuk, — tarė naujas svečias. — Ar įsileisi mane pas save?

Vėl tikėdamasi, kad gal tai yra Meilė, Širdis įsileido kitą lankytoją. Bet šį kartą paaiškėjo, kad tai yra Klastingumas. Susikrimtusi ir nusivylusi Širdis buvo priversta išvyti ir jį.

Prabėgo kažkiek laiko ir prie namų slenksčio vėl kažkas pasirodė.

— Aš tave mylėsiu amžinai! — karštai įtikinėjo ją nelauktas svečias.

Šį kartą Širdis jau rimtai sudvejojo. Bet, galiausiai, neatsispyrė ir atsivėrė… Išdavystei.

Skaudu pasidarė jai nuo tokių svečių. Ir, išvijusi eilinį niekšą, Širdis sandariai užsklendė duris.

Po to dar ilgai beldėsi pas ją įvairūs svečiai. Tačiau Širdis labai bijojo, kad jų tarpe vėl bus Savanaudėliškumas, Klastingumas ar Išdavystė. Nerimo ir baimės gniaužtai taip ir neleido jai pažinti bei įsileisti Meilę į save.

* * *

Šarūnas Facebook

Vidaus priešas

#042 Parabolė: Vidaus priešas

Kadaise miško medžiai savo valdovui pranešė, kad išrastas jų naikinimo ginklas.

— Kas tai per ginklas, kaip jis vadinasi? — paklausė valdovas.

— Kirvis, — atsakė medžiai.

— Iš ko jis pagamintas?

— Ašmenys yra iš geležies, o rankena yra medinė, — atsakė medžiai.

— Jeigu rankena yra pagaminta iš mūsų pačių, tai yra labai pavojingas ginklas, — pareiškė miško valdovas.

* * *

Šarūnas Facebook

Būna ir blogiau

#041 Parabolė: Būna ir blogiau

Susirinkę pas krašto šviesuolį žmonės ėmė ginčytis, kas pasaulyje yra blogiausia žmogui. Vieni teigė — ligos, kiti sakė — mirtis, treti — skurdas… Daug ir ilgai jie ginčijosi. Galiausiai paklausė šviesuolio:

— O ką tu manai, išminčiau?

— Blogai, kai neišsipildo tai, ko nori, — tarė išminčius. — Tačiau kur kas yra blogiau, kai išsipildo tai, ko visiškai nenori, — pagalvojęs pridūrė jis.

* * *

Šarūnas Facebook