Tirpukas

Tris savaites užtrukau rinkdamas ir ruošdamas publikacijoms pirmojo etapo video darbus (tas animacines reklamas, kurios mano tinklapyje buvo rodomos pasenusiu video formatu).
Šiandien užbaigiau ir Sarunas ART (YouTube) kanale publikavau paskutinį šio I paketo video klipą — Tirpuko ledai (1998 m. animacinės reklamos ištrauka).

Tirpukas: Vaisių apsuptyje.
Animacinės Tirpuko ledai reklamos (1998 m.) ištrauka.
// Tirpukas leidžiasi nuo laiškų kalnelio — 2000 m. „Tirpuko TV“ animacinės reklamos ištrauka. //


Archyvuose yra dar daug įvairių video klipų, kuriuos pamažėle ruošiu publikacijoms.

Žiemos šventės

ARVI KALAKUTAI „Žiemos šventės“ (2004 m.)

Įmonė ARVI KALAKUTAI per vieną Vilniaus reklamos agentūrą 2004 metais užsakė sukurti 3 animacinius reklaminius klipus:
#01 apie sportavimą — „Arvi, Tenisas“;
#02 apie rūkymą — „Arvi, Rūkymas“;
#03 apie žiemos šventes — „Arvi, Kalėdos“

Trys humoristiniai animaciniai reklaminiai klipai (kiekvienas po 10 sek. + 1 sek. titrams) per mėnesį su trupučiu buvo sukurti 2004 m. rudenį.

Klipus sukūriau vėl trumpam grįžęs dirbti į LKS.

„Arvi, Kalėdos“

Visi trys klipai savotiškai įdomūs (scenarijus buvo užsakovų pateiktas). Labiausiai man įstrigo ir įdomiausia buvo kurti klipą su kalakutu prie eglutės: ARVI KALAKUTAI „Žiemos šventės“ (darbinis pavadinimas — „Arvi, Kalėdos“).

#03 vaizdo klipas: „Žiemos šventės“ (2004 m.):
2D animacija kombinuota su 3D kompiuterine grafika, spec. efektais.

Tad šį klipą patį pirmą iš kadaise sukurtos trijulės ir pateikiu.

Animacinė video reklama KŪB „ARVI KALAKUTAI“
#03 vaizdo klipas: „Žiemos šventės“ (2004 m.).
2D animacija kombinuota su 3D kompiuterine grafika.

// — Mielosios vištos, žiūrint į jus man dar, dar ir dar kartą norisi palinkėti sveikatos! //

 

* * *

Šarūnas Facebook

Sarunas ART

Rugpjūčio 1 d. YouTube tinkle aktyvavau asmeninį video kanalą „Sarunas ART“.

Sarunas ART
www.sarunas.com video kanalas YouTube tinkle.

Sarunas ART YouTube tinkle

Esu sukūręs daug animacijos, kuri „pagaminta“ dabar jau kiek pasenusiomis technologijomis (pvz., Flash video formatas). Daugelis mano sukurtų ankstesnių video formatų jau neatitinka šių laikų skaitmeninės video medžiagos pateikimo standartų, todėl jie negali būti šiuo metu tinkamai publikuojami.

Taikinyje: bent jau dalį anksčiau darytos animacijos konvertuoti į šiuolaikinį video standartą ir publikuoti „Sarunas ART“ kanale.

Pagal galimybes bandysiu parankioti išsibarsčiusias animacijos daleles, o taip pat bus pristatomi ir naujesni video darbai.

* * *

2010 m. spalio 17 d. aktyvavau BLOG‘ą. Pati pirmoji publikacija buvo animacinis gif’as „I don’t (peep) minde!“ Žiūrėti.
Analogiškai pasielgiau ir dabar: atkartojau (perdariau) šį neįmantrų beveik dešimties metų senumo animacinį gif’ą video formatu (video etiudas „I don’t (peep) minde!“).

Video etiudas „I don’t (peep) minde!“

2020 m. rugpjūčio 4 d.

 

* * *

Šarūnas Facebook

Keltas

#034 Retrospektyva. Keltas

1989 metų pavasaris — besiveržiančią gaivaus naujų vėjų/kvapų gamos dvelksmą neįmanoma pamiršti. Kaip negalima pamiršti ir pridvisusį bei slogų lagerinį sąngrūdinį, rūkanomis nuklotą soc. Rojaus tvaiką…

Naujų vėjų šuorai skelbė artėjantį permainų laiką. Pojūtis, tarsi užkaltų langų lentos nudaužiamos, ir į kambarius plūsteli gaivaus oro dvasia, taip ir šalies XV karikatūrų parodoje numušta visos uždraustos spynos.

XV karikatūrų parodai sukurti mano darbai buvo tiesiog konjunktūrinės politinės karikatūros, bet anuomet ore tvyranti pakylėta magiška šalies atgimimo chemija tiesiog verste vertė pasinerti į tam tikro teminio vektoriaus karikatūrų kūrimą.
Bundantis iš ilgalaikio snūdo šalies pulsas atspindėtas respublikinėje XV karikatūrų parodoje.

Interaktyvi karikatūra — konstruktorius

Parodai nupiešiau 5 karikatūras. Vieną iš jų („Vėjo kryptis“ (arba „Iš kur vėjas pučia“)), nors ir buvo šiek tiek komplikuota eksponuoti parodoje, tačiau vis vien užmanymą įgyvendinau.
„Vėjo kryptis“ karikatūroje apart piešinio ant vatmano popieriaus lapo įmontavau dar ir metalinę a la vėjarodę (kompaso rodyklės sukiojimosi principas).

Parodose darbai dažniausiai yra eksponuojami pakabinti vertikaliai, tuo tarpu šiam mano darbui būtent kad šitai ir netiko. Nors pati idėja man atrodė šauni, tačiau veikiausiai, kad neįvertinau visų aplinkybių. Karikatūros idėja: kiekvienas parodos lankytojas turėjo galimybę papūsti į vėjarodę, kad ši pasisuktų lankytojo pūtimo kryptimi: iš kur vėjas papučia, ten ir (šalies) vektorius pasisuka.

Reikalinga buvo, kad karikatūra galėtų būtų eksponuojama gulsčia (horizontalioje padėtyje). Tuo tarpu šis darbas, pakabintas vertikaliai, šiek tiek neatitiko pirminio užmanymo — sudėtinga (neįmanoma) pūsti į vėjarodę iš visų pasaulio krypčių pusių, tad rodyklės nuokrypiai įtakojo esminius neatitikimus: papūtus arba pasukus pirštu, rodyklė beveik visada sustodavo rodyti šiaurės pietų kryptimi.

Na, visada norisi eksperimentuoti, išbandyti kažką naujo, tačiau karikatūros vis tik yra piešiniai, o ne konstruktoriniai gaminiai.
Užmanymas buvo nesudėtingas ir neįmantrus, o Dailės parodų rūmuose (dabar ŠMC) tokia galimybė (ne tik teorinė) juk buvo, gal todėl ir kilo man tokia idėja.

// Kaip praktika vėliau parodė, skulptūrinės, konstrukcinės, plastilininės karikatūros yra išties įdomu, tačiau autoriams visada būtina/pravartu pagalvoti apie jų eksponavimą, transportavimą bei saugojimą. //


Keltas

Kitą šios parodos karikatūrą tiesiog perpiešiau iš ciklo apie šunis. Tik vietoje šunų nupiešiau žmones — lietuvaitę ir konjunktūrščikus:
virš bedugnės nutiestu lynu eina lietuvaitė bandydama išlaikyti lygsvarą (a la Lietuva). Ant jos kupros, vienas kitam ant pečių susėdę, biurokratų/valdininkų plejada nurodinėja lietuvaitei kryptį, kur reikia eiti.

Jakštas Šarūnas. Karikatūra / Cartoon / Karikaturen / Caricatura. Visažiniai / All-knowing
// LTV „Dailininkai šypsosi“, 1989 m., balandis. //

Karikatūra „Visažiniai“ / Cartoon „All-knowing“
// LTV „Dailininkai šypsosi“, 1989 m., balandis. //

Ar 1940 m., ar 1990 m., ar 2020 m. — visada atsiranda nuograužų, reguliuojančių, ką ir kaip tai Marijos žemės lietuvaitei daryti.

1989 m. — veikiausiai tai buvo tas metas, kai tarsi keltu keliesi į kitą krantą, kur, įsivaizduojama, kad ten tavęs laukia Rojaus sodas, kad ten pučia visai kiti vėjai.
Keltas iš vieno kranto į kitą. Palieki liepsnose paskendusį krantą ir keliesi į kitą, dar netyrinėtą, ramiai atrodantį krantą…

XV karikatūrų parodos atidarymas ir pati ekspozicija 1989 m. organizuota Dailės parodų rūmuose (dabar ŠMC).

 

* * *

Šarūnas Facebook