Šluota

#002 Retrospektyva

Šluota, 1984 m. Balandis…

Satyros ir humoro žurnale „Šluota“ debiutavau tik praėjus 3 m. ir 4 mėn. nuo to laiko kai savaitraštyje „Kalba Vilnius“ (1980 m.) buvo atspausdinta mano pirmoji karikatūra respublikiniame leidinyje. Iki to laiko buvau įsitikinęs, kad žurnale „Šluota“ spausdinami tik profesionalių dailininkų darbai. Iki šiol taip ir nesuprantu, kodėl man tuo metu taip atrodė. 1984 m. pradžioje kažkas mane patikino, kad žurnale „Šluota“ spausdinami ne vien tik profesionalių dailininkų darbai (esu beveik tikras, kad tai buvo Z. Šteinys). Continue reading »

Po…beda…

CCCP Taikos balandis…

Šitą karikatūrą esu nupaišęs seniai (praeitame amžiuje, Peres…troika laikais). Tikimybė, kad ją kas nors atspausdintų Sovietų Lietuvoje…. buvo nulinė…

Todėl nei į vieno leidinio redakciją jos anuomet net ir nenešiau.

Užrašai ant „Taikos balandžio“ kiaušinio:

„Raketų kariuomenės ir artilerijos diena…
„Tankistų diena“…
„TSRS Oro laivyno diena“….
„TSRS Karinio jūrų laivyno diena“…
„Pasieniečių diena“…
„Šalies priešlėktuvinės gynybos kariuomenės diena“…

…o kiek dar daug į  jas panašių „Taikos“ nešėjų dienų tuo metu buvo!….

 

Taikos balandis. 1991 m.

Tik jau vėliau, po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, ši karikatūra buvo atspausdinta leidinyje „Pasaulio lietuvis“ (1991 m. spalio mėn.).

Politinių karikatūrų anuo metu (sovietiniu metu) visiškai nepiešiau. Man tai buvo visiškai nepriimtina. Ir dabar nelabai man prie širdies politinės karikatūros. Vieną kitą politinę karikatūrą jeigu net ir nupiešiu, tai labai, labai jau retai (ir tai būna labai išskirtiniai atvejai, kadangi kartais pasitaiko (būna) kokia nors ypač specifinė karikatūrų konkurso tema susijusi su karyba, tad kito pasirinkimo nelieka). Todėl per visą savo kūrybinį kelią vargu ar esu nupiešęs daugiau kaip 10 politinių karikatūrų.