Karantinas

Animuota karikatūra „Karantinas“.


Šį animacinį video pradėjau daryti ar ne šių metų kovo mėnesį. Pabaigęs kurti, kiek ilgėliau užtrukau ieškodamas muzikinio sprendimo. Pabaigęs darbus maždaug mėnesiui laiko atidėjau šio video publikavimą internetinėje erdvėje.

Animuota karikatūra „Karantinas“.
The animated caricature „Quarantine“.

Piešiniai / Drawings — S. Medžionis.
Dizainas, animacija / Motion Graphics animation — Š. Jakštas (www.sarunas.com)

„Kai karantinas, koks skirtumas, kur sėdeti? Čia, ar namuose?“
„There is no matter where are you during quarantine. Here or at home?“

 

* * *

Šarūnas Facebook

Šunys. II dalis.

#031 Retrospektyva: Šunys. II dalis.

Gyvenime taip jau nutinka, kad per kelis metus net pripažinti piešimo korifėjai gali kardinaliai pakeisti kadaise išieškotą ir jau net vizitine kortele tapusį savitą piešimo braižą (stilistiką), o naujokui pirmieji kūrybiniai žingsniai dažniausiai būna dar tik elementarus pirminių bandymų ir begalinių ieškojimų kelio pradžia (savito braižo paieška, gludinimas).

Taigi, skirtingais metais nupieštas karikatūras apie šunis tiesiog imti ir mechaniškai apjungti jas į vieną bendrą ciklą buvo kiek problematiška. Pirmiausia — per keturis su trupučiu metus stipriai pakito piešimo braižas.

Jakštas Šarūnas. Karikatūra, Cartoon, Karikaturen, Caricatura.
Šunys, stilistika (1984–1985 m.).

Piešinių stilistika. Šunys (1984–1985 m.).

Antra, skyrėsi darbų dydžiai — vieni mažesni darbai, kiti — didesni, o taip pat skyrėsi atlikimo technika — vieni darbai buvo juodai balti kontūriniai piešiniai, kiti — spalvoti. Kadangi visus darbus reikėjo apjungti į vientisą stilistiką, tad buvo būtina praktiškai visus ankstesnius darbus perpiešti iš naujo.

Taigi, praktiškai nebuvo kito pasirinkimo, tad ir sprendimas buvo paprastas: visus darbus reikia perpiešti pagal vieną stilistiką ir visi darbai turi būti spalvoti.

Nūnai prekyboje galima lengvai įsigyti įvairių kokybiškų dailės prekių tiek profesionalams, tiek ir mėgėjams, tačiau anuo metu net elementarios, kiek labiau „padoresnės“ akvarelės, net su žiburiu nebuvo galima rasti, kadangi prekyboje kokybiškų piešimo priemonių tiesiog nebuvo (Dailininkų sąjungos nariai buvo aprūpinami atskirais kanalais).

Prisiminęs, kad kažkur turi lindėti mano kadaise nukišta dar mokyklos laikų moksleiviška „Leningrad“ akvarelė, susiradau ją, nuvaliau „laiko dulkes“ ir sėdau eksperimentuoti.

Atsižvelgdamas į tai, kad TV ekranas yra gulsčias stačiakampis, stengiausi komponuoti ir piešti taip, jog darbai būtų horizontalūs (ilgoji piešinių kraštinė — horizontali) arba piešiniai būtų bent jau kvadratiniai.

Jakštas Šarūnas. Karikatūra, Cartoon, Karikaturen, Caricatura. 
Šunys, stilistika (1988 m.)

Piešinių stilistika. Šunys (1988 m.).

Kadangi anuomet jau daugiau kaip metai laiko „sukausi“ animacijoje, tai įveikti pradinę piešinių „apdorojimo“ stadiją buvo kur kas lengviau ir greičiau — galėjau naudotis kiek labiau profesionalesniu pašvietimu iš apačios (pašviečiant vienas ant kito sudėtus popieriaus lapus iš nugarinės jų pusės, padidėja visų sluoksnių permatomumas). Lempos šviesa pašviečiant lapus iš apačios ženkliai patogiau ir paprasčiau perpiešti eskizinį piešinį pieštuku nuo kalkinio popieriaus lapo ant vatmano (anuomet jau eskizuodavau ant animacijoje naudojamo kalkinio (permatomas) popieriaus lapų).

Piešimo seka anuomet buvo tokia: pieštuku švariai perpiešti eskiziniai piešiniai ant vatmano lapo pradžioje būdavo nuspalvinami akvareliniais dažais, o kai akvarelės potėpiai nudžiūdavo — telikdavo pieštuko linijas su plunksna apvedžioti juodo tušo kontūru.

Iš šalies gali atrodyti elementaru: kas čia tokio yra nupiešti 19 darbų — šast ir viskas. Na, kūrimo procesas — nenuspėjamas. Kartais taip jau nutinka, kad tenka ilgai ir nuobodžiai kankintis, daug eskizuoti, kol nupieštas eskizas bus tinkamas. Kadaise ypač ilgai prasikankinta piešiant vieną karikatūrą — teko maždaug 10 eskizinių piešinių nupiešti, kol pagaliau linijos ant popieriaus išsiraitė taip, kaip kad norėjau jas matyti.

Karikatūrų ciklui apie šunis buvo nupiešta 19 karikatūrų (dalis ankstesnių karikatūrų buvo perpieštos iš naujo ir nuspalvintos akvarele).

Jakštas Šarūnas. Karikatūra, Cartoon, Karikaturen, Caricatura.
> Kaulas / Bone <
//  LTV „Dailininkai šypsosi“, 1989 m., balandis. // 
 // „Šluota“ (1989 m., Nr. 9). //

> Kaulas / Bone <
// LTV „Dailininkai šypsosi“, 1989 m., balandis. //
// „Šluota“ (1989 m., Nr. 9). //

Vėliau ciklo apie šunis piešiniai buvo siūlomi kelioms leidinių redakcijoms, tačiau tik keletas iš jų tebuvo atspausdinti.

 

* * *

Šarūnas Facebook

Šunys. I dalis.

#030 Retrospektyva: Šunys. I dalis.

Personifikacija
Ankstesnėse RETROSPEKTYVA publikacijose minėta, kad labiausiai man patiko ir savo kūryboje dažniausiai naudojau personifikaciją, kuri, mano supratimu, geriausiai tiko kūrybinių sumanymų įgyvendinimui, taikliau ir subtiliau atspindėjo sugalvotą vieną ar kitą idėją.
Pradžioje tai buvo personifikuoti šunėkai, žuvys bet palaipsniui vis daugiau įvairių gyvių atsirasdavo karikatūrų siužetuose.

// personifikacija (įasmeninimas — tai žmogui būdingų savybių suteikimas gamtos reiškiniams, gyvūnams arba abstraktiems dalykams). //
// animizãcija [lot. animo — paverčiu gyva būtybe] ↗ personifikacija. //

Gyvulių ūkis
Kai 1988 m. rudenį atsirado proga nupiešti karikatūrų ciklą LTV laidai „Dailininkai šypsosi“, abejonių ir didelių svarstymų, kokią temą pasirinkti, tarsi ir nebuvo.
Kadangi piešinius, karikatūras apie šunis paišiau dar nuo mokyklos laikų, tad per daugel metų jau buvo susikaupęs šioks toks šūsnis darbų šunų tematika.
// Tais pačiais metais (1988 m.) paraleliai užgimė karikatūrų ciklas kiaulių tema, o avys (karikatūros apie avis) atsirado vėliausiai. //

Taigi, akivaizdu, kad pirmas realizuotas karikatūrų ciklas (piešinių ciklas LTV laidai „Dailininkai šypsosi“) ir buvo būtent apie šunis.

Jakštas Šarūnas. Karikatūra, Cartoon, Karikaturen, Caricature. > Įkalinimas / Imprisonment <
// LTV „Dailininkai šypsosi“, 1989 m., balandis. //

> Įkalinimas / Imprisonment <
// Pradinis variantas (1987 m.) //
// LTV „Dailininkai šypsosi“, 1989 m., balandis. //


Gyvenimo tėkmė socialistiniame Rojuje, kuri labiau panašėjo į vieną didelę lagerio zoną, sroveno savaip: „negailestingai“ buvo naikinama viskas, kas tik neatitiko socialistinės ideologijos vėžių. Dž. Orvelo romanas „Gyvulių ūkis“ kaipsyk buvo į socialistinio maršo taktą nepataikantis veikalas — ši knyga buvo uždrausta Sovietų Sąjungoje, įžvelgiant netiesioginę sovietinio režimo kritiką.

// Pamenu, kad anuo metu man buvo kiek keistoka tai, kad A. Solženicyno knyga „Viena Ivano Denisovičiaus diena“, kurioje aprašomas stalinizmo epochos sovietinis Gulagas (realiais įvykiais paremtas siužetas), buvo išleista lietuvių kalba, o politinės satyros alegorinis romanas (išgalvotas siužetas) — ne. Na, sovietinės cenzūros vingius anuomet sunku buvo sugaudyti ir suprasti.
Dabar jau žinomos praktiškai visos A. Solženicyno knygos „Viena Ivano Denisovičiaus diena“ išleidimo peripetijos — tiesiog konjunktūriškai tinkamu laiku pataikė į asmeninį TSKP CK Generalinio sekretoriaus užsukamą sukutį (vilkelį) ir „pasitarnavo“ jo kovai su stalinizmo palikimu ir Stalino asmens kulto nuvainikavimu), — bet anuo metu, šios knygos pasirodymas CCCP erdvėje labiau prilygo stebuklui, sukėlė sprogusios bombos efektą. //

Teigiama, kad ir Pink Floyd albumui „Animals“ (koncepcinio albumo visų muzikinių kompozicijų autoriui Rodžeriui Votersui) didelę įtaką padarė būtent Dž. Orvelo romanas „Gyvulių ūkis“.
To meto sparčiai besikeičianti politinė-ekonomonė aplinka (1988 m.) sąlygojo tai, kad tarsi kokią užtvanką pralaužusi lavina užtvindė eterį soc. tikrovę demaskuojančiais ir šokiruojančiais faktais. Palaipsniui visos uždraustos spynos buvo nudaužtos, tad palyginus greitai (1991 m.) ir Lietuvoje buvo išleista uždraustoji knyga „Gyvulių ūkis“.

Anų dienų fone ilgainiui ir susiformavo mano kūryboje teminė trejybė — „kiaulės–šunys–avys“.

Tačiau kitaip nei šiems gyviams priklijuotas ir visuotinai nusistovėjusias charakterio bruožų stereotipines ypatybes, aš naudojau kardinaliai priešingas — pvz., kiaules savo karikatūrose vaizduodavau svajingas, kilmingas, linksmas, išradingas, išmintingas ir pan.

Jakštas Šarūnas. Karikatūra, Cartoon, Karikaturen, Caricature. > Talkininkai / Assistants <
// LTV „Dailininkai šypsosi“, 1989 m., balandis. //

> Talkininkai / Assistants <

Taigi, karikatūras su šunimis tai nuo pat pirmų publikacijų respublikinėje spaudoje nuolat nupiešdavau, šiek tiek vėliau atsirado karikatūros apie kiaules („Špaga“ (1985 m.)), o 1989 m. žiemą-pavasarį sukurtos ir pirmos karikatūros apie avis. Deja, bet karikatūroms apie avis pasisekė mažiausiai, kadangi tik nedidelė jų dalis vėliau buvo atspausdinta respublikiniuose leidiniuose: šalyje 1988–1991 m. įvykių karuselė stipriai įtakojo politinių karikatūrų atsiradimą ir paklausą, todėl „nemušantys į taktą“ piešiniai netrukus atsidūrė „už borto“ (kaip jau buvo minėta ankstesnėse publikacijose, žurnalas „Šluota“ palaipsniui pavirto kažkokiu agitaciniu-propagandiniu leidiniu).

Pink Floyd — Animals
Animals — koncepcinis anglų progresyviojo roko grupės Pink Floyd albumas, išleistas 1977 metais.
Albume kritikuojamas kapitalizmas ir metaforiškai visi žmonės sugretinami su trimis gyvūnais: šunimis, kiaulėmis ir avimis.

Šunys — bejausmiai ir godūs piniguočiai, kuriuos valdo aistra turtui. Tai verslininkai, sergantys didybės manija, kurie gyvena negailestingame pasaulyje, kuriame „šuo ėda šunį“.
Kiaulės — visuomenės „grietinėlė: veidmainiai, valdžios ištroškę politikai, kurių įsakymus nuolankiai vykdo šunys. Tai — turtingi ir galingi žmonės, kurie manipuliuoja likusia visuomenės dalimi. Stengdamiesi patys išlikti galingi jie skatina visuomenę būti žiauria bei amoraliai galvažudiška.
Avys — paprasti ir lengvai apkvailinami žmonės, kurie aklai tiki politikais ir verslininkais. Tai žemiausia visuomenės dalis, kuri yra išnaudojama, tačiau pati to nesupranta.
Šunys ir kiaulės kartu valdo avis.

Tęsinys kitoje RETROSPEKTYVA publikacijoje.

 

* * *

Šarūnas Facebook

Pažintis su Rigimantu Gedgaudu

#029 Retrospektyva: Pažintis su Rigimantu Gedgaudu

Jaunam, dar tik pradedančiam karikatūristui (kaip ir kiekvienam menininkui) yra svarbu kitų kolegų atsiliepimai ir vertinimai, o ypač tų, kurių kūryba tau patika ir žavi. Nuo vaikystės mėgavausi F.Samuko, R.Palčiausko, A.Deltuvos darbais (išvardinu tik 3 pačius mylimiausius savo vaikystės laikų Lietuvos karikatūristus). Iš jaunesnės kartos autorių ypač imponavo R.Gedgaudo kūryba.

Tai štai šiame „lyriniame“ nukrypime pasidalinsiu prisiminimu apie mūsų su Rimu (visi vadino Rimu, nors tikrasis jo vardas — Rigimantas) bičiulystės užuomazgas — vieną pirmųjų pažintinį susitikimą.

Po vieno kasmetinio (eilinio) karikatūristų „susiėjimo“ kartu su Rimu dviese sėdėjome J.Basanavičiaus gatvėje ant akmenų atbrailos netoli dabartinio Rusų dramos teatro ir bičiuliškai šnekučiavomės. Tuomet aš jam ir parodžiau savo vieną darbelį (norėjau išgirsti jo vertinimus) — karikatūrą „Skanaus!..“.

// Karikatūra „Skanaus!..“ buvo juodai baltas piešinys: juodas tušo kontūras ant balto vatmano popieriaus lapo. //

Jis palankiai atsiliepė apie mano karikatūrą, su jam būdinga melancholiška šypsena veide palinkėjo „nemesti“ pasirinkto kelio, bei paragino toliau tobulėti.

Taip jau gyvenimas surikiavo – abu gyvenome viename ir tame pačiame Vilniaus miegamąjame rajone, baigėme tą pačią mokyklą, o taip pat mus siejo šioks toks bendrų pažįstamų ratas, bei vienas ir tas pats hobis – karikatūra, animacija. Matyt, visa tai ir lėmė, kad ėmėme dažniau bendrauti: užsimezgė ilgametė bičiulystė.

 

* * *

Šarūnas Facebook

Koronakomfortas

Animuota karikatūra „Koronakomfortas“.

Tęsdamas video karikatūrų (animuotų karikatūrų) ciklą šį kartą sukūriau animaciją pagal Iljos Bereznicko humoristinę karikatūrą „Koronokomfortas“. Šią Iljos karikatūrą prisimenu dar iš seniau, kadangi ji buvo nupiešta dar praeitame amžiuje. Jeigu gerai pamenu, tai ji net buvo atspausdinta „Šluota“ žurnale.
Video karikatūros apie koronavirusą ir apskritai humoras šia tema yra apjungtas į bendrą rubriką „Karantinopolis“.

Animuota karikatūra „Koronakomfortas“.
The animated caricature „Coronacomfort“.
#karantinopolis
#quarantinopoly

Piešiniai / Drawings — I. Bereznickas.
Dizainas, animacija / Motion Graphics animation — Š. Jakštas (www.sarunas.com)

 

* * *

Šarūnas Facebook

Sūpynės

Animuota karikatūra „Sūpynės“.

Prieš kurį laiką Saulius atsiuntė karikatūrų koronaviruso tematika. Man knietėjo jas atgaivinti, suteikti joms šiokio tokio gyvumo.

Dažnai net ir minimalūs animacijos judesiai, pridėti efektai, garsai, muzika karikatūrą apipina papildoma prasme, sukuria tam tikrą nuotaiką, padaro ją įdomesne ir patrauklesne.

Animuota karikatūra „Sūpynės“.
The animated caricature „The Swing“.

Piešiniai / Drawings — S. Medžionis.
Dizainas, animacija / Motion Graphics animation — Š. Jakštas (www.sarunas.com)

 „Ieškau vyro su karūna, bet be viruso!“
„I‘m looking for a Man with a Crown, but without Virus!“

Protų mūšis

Animuota karikatūra „Protų mūšis“ (koronaviruso pasekmė).

Balandžio 1 d. išvakarėse, bekalbant apie karikatūras (telefoninio pokalbio su Ilja (Bereznickas) metu) spontaniškai abiems kilo idėja animuoti kokį nors jo darbelį. Ilja per naktį paruošė ir atsiuntė man keturis skirtingus variantus animacinei karikatūrai, o aš, kaipsyk turėdamas langą, guviai ir smagiai vieną iš jų animavau.

Animatoriams nesunku susikalbėti — ir be žodžių jiems aišku, kaip pateikti grafinius piešinius, kad animuojant kūrybinis darbas nebūtų apsunkintas „piešinių ravėjimu“.

* * *

The animated caricature „Mindfight“ (Effects of the coronavirus).
Drawings — I. Bereznickas.
Motion Graphics animation — Š. Jakštas (www.sarunas.com)

 

* * *

Šarūnas Facebook

Krūminė

Animuota karikatūra „Krūminė“

Šią Sauliaus (Medžionis) karikatūrą kaži kadaise jau buvo padaręs ir paleidęs gyvuoti ku-ku.lt erdvėje (animacinis gif’as padarytas dar 2018 m. pavasarį).
Kadangi dabar vis garsiau pasigirsta balsų, kad reikia patiems pasirūpinti maisto atsargomis (patiems net ir auginti), pasitaikė gera proga sugrįžus pašlifuoti šį animuotą vaizdelį ir, beje, visiems priminti alternatyvas (parduotuvėms).

Rūpinkitės savimi!


The animated caricature „Moonshine“.
Piešiniai / Drawings — S. Medžionis.
Animacija / Motion Graphics animation — www.sarunas.com


 

* * *

Šarūnas Facebook

Dailininkai šypsosi

#028 Retrospektyva: Dailininkai šypsosi

Įsibėgėjant 1988 metams karikatūrų peizažas palengva ėmė keistis. Tie darbai, kurie anksčiau dėl savo tematikos negalėjo būti spausdinami, palaipsniui buvo vis labiau ir labiau kotiruojami.

Jau net ir politinių piešinių knygeles anuomet imta ruošti bei spausdinti.

Vis labiau prasiveriant suvaržymų vartams atsirado galimybė dalyvauti jau ir „tikrose“ užsienio šalių karikatūrų parodose — anuomet išsiųsti darbai į Angliją (viena karikatūra apie šachmatus), Belgiją (du darbai apie aviaciją).

Kadangi darbas animacijoje atimdavo neįprastai daug laiko, tad karikatūroms nubyrėdavo tik nežymūs laiko trupinių likučiai.

Tačiau kai atsirasdavo langas (prastovos tarp filmų gamybos), karikatūrų nepiešimo vakuumas kaip mat būdavo užpildytas. Štai tokio lango metu ir buvo sukurti trys karikatūrų ciklai Lietuvos televizijai.

Kaip prisiminimais dalinasi karikatūristas R. Grabauskas, kuris 1988 m. dirbo LTV, su juo susitikęs televizijos darbuotojas Vincas Aleknavičius aptarė idėją TV eteryje parodyti teminius karikatūrų ciklus. Palaiminta idėja netrukus buvo įgyvendinta. 1989 m. pradžioje Lietuvos televizijos eteryje buvo parodyta keletas laidų „Dailininkai šypsosi“. Nors šių laidų ciklas tęsėsi neilgai (kaip dažniausiai tokiais atvejais būna, viskas „atsitrenkia“ į finansavimą), bet šūsnis Lietuvos karikatūristų šios laidos dėka pristatė savo darbus plačiai publikai.

Na, ir man teko anuomet gerokai paplušėti: per, palyginus, trumpą laiką (~5 mėn.) nupiešiau 3 karikatūrų ciklus (iš viso 55 karikatūras).

Nei iki to laiko, nei vėliau tokio didoko kiekio karikatūrų daugiau neteko sukurti.

Pirmąjį 19-os karikatūrų ciklą apie šunis „Šuo — žmogaus draugas“ Lietuvos televizijai įteikiau 1988 m. lapkričio mėn. pradžioje. Antrą 20-ies karikatūrų ciklą apie kiaules pateikiau 1989 m. pradžioje. Na, o trečią 16-os karikatūrų ciklą apie avis pateikiau 1989 m. pavasarį.

Pirmas ciklas karikatūrų apie šunis per LTV buvo parodytas 1989 m. balandžio 23 d. Neilgai trukus buvo parodytas ir antras ciklas (apie kiaules). Tuo tarpu savo trečio ciklo karikatūrų (apie avis) per LTV aš pats net ir nemačiau, bet kaip bičiulis R. Gedgaudas mane patikino, kad ir trečias karikatūrų ciklas (apie avis) buvo parodytas per nacionalinę televiziją.

Anuomet nupieštos laidai „Dailininkai šypsosi“ karikatūros vėliau buvo siūlomos įvairioms redakcijos. Jei neklystu, tai daugiausiai respublikiniuose leidiniuose atspausdinta karikatūrų iš ciklų apie šunis ir kiaules.

 

* * *

Šarūnas Facebook

100 parabolių

Du metus kiekvieną savaitę (ketvirtadieniais) be pertraukos savo bloge publikavau parabolės.
Pačioje pradžioje planavau vienerius metus šitai daryti, bet po to nusprendžiau, kad gal 100 parabolių bus sveikiau suvaldyti vidinį praradimo sopulį.
Visuomet yra skausminga žiūrėti, kai kažkada nuostabiai žydintis medis palengva vysta ir nenumaldomai artėja tai, kas laukia kiekvieno iš mūsų — logiška gyvenimo tėkmės baigtis.
Praradimo skausmas užvaldo protą ir nepaleidžia, ir jokie filosofiniai išvedžiojimai apie gyvybės trapumą, laikinumą nepadeda.
Parabolių publikacijos — viena iš pasirinktų formų, kurios nutiesia taką link susitaikymo su praradimu. Negalima pakeisti to, kas neišvengiama.

100 parabolių publikacijos — savotiški terapijos seansai sau pačiam.
Parabolės buvo pasirinktos ir publikuotos atsitiktine tvarka ir seka.
Vienintelė parabolė, kuri, tarsi kibirkštis, davė pradžią ciklui — „Baltas ir juodas vilkas“.
Tiesiog dar ligų karuselės pradžioje stengiausi įvairiais būdais nuginti juodas mintis.
Ir kaipsyk pasitaikė proga perskaityti patrauklią parabolę, kurią ir perpasakojau ligos patale gulinčiai mamai. Išklausiusi ją, mama nusišypsojo. Bent akimirkai jos mintis pavyko praskaidrinti. Šitai ir paskatino mane ieškoti „mintis nuginančių“ parabolių.

Todėl 100-tą parabolių ciklą dedikavau savo mamai.

Štai, ta pati pirmoji parabolė apie baltą ir juodą vilkus.

* * *
Garbaus amžiaus senelis bando paaiškinti savo anūkui, kas yra gyvenimas:
Senolis:
— Gyvenimas, tai, tarsi dviejų vilkų tarpusavio nuolatinė kova tavyje. Vienas vilkas atstovauja baimę, neapykantą, blogį, priešiškumą. Kitas vilkas simbolizuoja meilę, pagarbą, gerumą, džiaugsmą.
Anūkas:
— O kuris vilkas galiausiai laimi?
Senolis:
— Tas, kurį tu maitini…

 

* * *

Šarūnas Facebook